श्री. भाऊसाहेब निकम

श्री. भाऊसाहेब निकम
May 31, 2018 Comments Off on श्री. भाऊसाहेब निकम अभिप्राय admin

माझ्याकडे २६ एकर जमीन आहे ज्यावर मी विविध पिके घेत आहे. मी महाधन २४:२४:० महापॉवर कापूस,ऊस आणि तुरीच्या पिकासाठी अनेक वर्षापासून वापरत आहे. मी बेनसल्फ आणि महाधनविद्राव्यखतेअनेक पिकांसाठी वापरत आहे. बेनसल्फचा वापर मुख्यत्वेतेलबिया आणि फळांच्या पिकांवर करण्यात येतो. महाधनची उत्पादने वापरून उत्पादनात मला वाढ दिसून येते. महाधन कंपनी विविध पिकांच्या योग्य पोषणाबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन देत असते. मला अपेक्षा आहे की सर्व प्रकारची महाधनखते आम्हाला भविष्यातही वेळेवर मिळत राहतील.

About The Author
Mahadhan SMARTEK