Category: Blog

Category: Blog

Cotton farming – the success story
Image September 21, 2017 Blog admin

Cotton is one of the most important crops in the Marathwada and Vidarbha region of Maharashtra. At a time when most regions in the state were dealing with numerous farming related problems, one man stood against all odds, applied modern farming techniques and emerged as an inspiration for other farmers – Mr. Ingle The back-story: Vijay
Details

Tips on increasing sugarcane yield
Image September 21, 2017 Blog admin

Mr. Sanjeev Mane from Sangli was awarded Krushi Bhushan for his astounding work in farming and yielding a whopping 100 tonne sugarcane per acre. How did he achieve this feat? Here’s what he did – Drip irrigation: It is a myth that sugarcane crop requires a lot of water. Implementing drip irrigation system can further
Details

Important Tips On Onion Farming
Image September 21, 2017 Blog admin

Mr. Geete and his three sons carry out onion farming in the water-deficient district of Ahmednagar. The Geete family is the perfect example of how education and knowledge of modern farming techniques can revolutionise farming. Here’s what they did to get more production – Water supply: Despite having 3-4 wells and borewells, crops could not
Details

How to get the best Soybean produce
Image September 21, 2017 Blog admin

Soybean is one of the most important crops in India. If you follow the right procedure and modern farming techniques, this crop will surely give you maximum returns in just 4 months. Mr. Prashant Patil from Sangli has produced a whopping 28 quintal per acre of soybean. Here are a few important farming tips from
Details

दुष्काळ सदृष्य परिस्थितीमध्ये फवारणीद्वारे विद्राव्य खतांचा कार्यक्षम वापर
Image August 8, 2017 Blog,Blogs Marathi admin

भारतातील व प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील अन्नधान्याचे उत्पादन आणि उत्पादकता कमी असण्याच्या मुख्य कारणामध्ये आपल्याकडील बदलते हवामान कमी झालेली जमिनीची सुपिकता, खत आणि पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आधुनिक शेतीमध्ये सुधारित – संकरित बियाण्याचा वापर, माती परिक्षणानुसार एकात्मिक अन्नद्रव्याचा वापर, ठिबक/तुषार माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पीक संरक्षण आणि बदलत्या हवामानानुसार आपत्कालीन पीक नियोजन आणि व्यवस्थापन
Details

फवारणीची खते देण्यासाठी हीच योग्य वेळ!
Image August 7, 2017 Blog,Blogs Marathi admin

शेतीशास्त्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक फायदेशीर उत्पादन काढणे हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे ध्येय असले पाहिजे. ह्यावर्षी थोडा उशीर परंतु बऱ्यापैकी पाऊस झाल्याने शेतकरी सुखावला असला तरी पीक हातात येईपर्यंत त्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. १८४३ सालापासून, पिकांवर फवारणीच्या खतांचा होणारा परिणाम अभयासनाचे काम ग्रीस या शास्त्रज्ञाने चालू केले. उत्पादनाचे सातत्य आणि शाश्वत उत्पादनासाठी
Details

सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेचा पीक उत्पादन वाढीवर आणि मानवाच्या आरोग्यावर होणारा दुष्परिणाम
Image August 7, 2017 Blog,Blogs Marathi admin

कृषी क्षेत्रात केलेल्या नियोजनबद्ध प्रयत्नातून अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आपला देश स्वयंपूर्ण झाला. मागील तीन दशकात तर शेतीच्या तंत्रज्ञानात आमुलाग्र बदल झाला आहे. देशात हरितक्रांती, श्वेतक्रांती, निलक्रांती घडून आल्या. एका बाजूला प्रगतीचे हे लक्षवेधी टप्पे गाठले असले तरी शेती उत्पादन वाढीच्या प्रयत्नात रासायनिक खते, किटक व रोग नाशके, तण नाशके यांच्या वापराकडे अधिक लक्ष देण्यात आले.
Details

विद्राव्य खतांचा कार्यक्षम वापर
Image August 1, 2017 Blog,Blogs Marathi admin

भारतातील व प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील अन्नधान्याचे उत्पादन आणि उत्पादकता कमी असण्याच्या मुख्य कारणांमध्ये आपल्याकडील बदलते हवामान कमी झालेली जमिनीची सुपिकता, खत आणि पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आधुनिक शेतीमध्ये सुधारित – संस्कारित बियाण्याचा वापर, माती परिक्षणानुसार एकात्मिक अन्नद्रव्याचा वापर, ठिबक / तुषार माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पीक संरक्षण आणि बदलत्या हवामानानुसार आपत्कालीन पीक नियोजन
Details

ऊस पिकासाठी महाधन टोटल
Image August 1, 2017 Blog,Blogs Marathi admin

(दुय्यम व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये तसेच नैसर्गिक पीकवर्धक तत्त्वांनी युक्त से संपूर्ण पॅकेज) ऊसाच्या दृष्टीने सूक्ष्म अन्नद्रव्ये तसेच दुय्यम अन्नद्रव्यांचे ऊस उत्पादन व साखर उताऱ्याच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना अन्नद्रव्यांचे कार्य व्यवस्थित माहित नसल्याकारणाने ते ठराविक अन्नद्रव्यांचाच वापर करतात. रासायनिक खतांची वाढीव मात्रा पिकांना देऊन सुद्धा सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे उत्पादकतेत वाढ होत नाही.
Details

Influence Of Secondary And Micronutrients On Yield Of Sugarcane
Image July 21, 2017 Blog admin

Abstract Application of nutrients in balanced and integrated way not only sustained the productivity but also profitability, food security, nutritional security and maintaining soil health. The strategy adopted during green revolution era has created some problems of soil/land degradation (erosion, salinity, sodicity and declined productivity), high incidence of pests and diseases, imbalance input use, ground
Details

Mahadhan SMARTEK