महाधन (डीओटी)

(डाइ सोडियम ऑक्टा बोरेट टेट्रा हाइड्रेट)
  • महाधान – डीटीबी (डाइ सोडियम ऑक्टा बोरेट टेट्रा हायड्रेट) यामध्ये B 20% आहे
    मातीतील वापरासाठी अनुरूप
  • ती पिकांसाठी सूक्ष्म पोषक घटकांची उपलब्धता वाढवतात.
  • ती पिकांची पोषक घटकांची क्षमता वाढवतात.
  • कीड आणि रोगांची पिकांतील सहनशक्ती वाढवतात.
  • पिकाची सुधारित गुणवत्ता आणि पिकाचे अधिक उच्च उत्पन्न, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतून जास्त कमाई होते.
  • विविध प्रकारच्या पिकांवर शेतकरी याचा वापर करू शकतात: फळ पिके, लागवडीची पिके आणि शेतातील पिके.
Available In

To know more, Download PDF

Mahadhan SMARTEK